Skip to main content

Wat doen wij

Jaarwerk

GB Accountants en Belastingadviseurs maakt uw jaarrekening en deponeert die bij de Kamer van Koophandel. Tevens verzorgen wij uw jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting. Belangrijker wellicht zijn onze conclusies naar aanleiding van de uitkomsten van uw jaarrekening die wij graag met u bespreken.

Onder jaarwerk verstaan wij het samenstellen van uw jaarrekening op basis van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waardoor uw jaarrekening altijd de kwaliteit heeft die u mag verwachten. In het verlengde van die jaarrekening maken wij ook uw publicatierapport om de juiste gegevens vanuit uw jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te publiceren. Tevens stellen wij op basis van die jaarrekening voor u de aangifte vennootschapsbelasting op of de winstaangifte inkomstenbelasting. Daarbij houden wij uiteraard altijd rekening met commercieel-fiscale verschillen in het kader van optimalisering van uw belastingpositie. Ook verzorgen wij als onderdeel van het jaarwerk uiteraard uw eigen aangifte inkomstenbelasting. Verder lopen u en uw bedrijf dan ook automatisch mee in onze uitstelregeling voor het indienen van de belastingaangifte.

Voor het jaarwerk kunnen wij vaste prijsafspraken maken zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Advies

GB Accountants en Belastingadviseurs kijkt samen met u vooruit en adviseert u over de toekomst van uw bedrijf. Wij staan u terzijde bij de formulering van uw bedrijfsstrategie en bij de uitwerking daarvan. Dat doen we op alle vlakken maar vooral op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Wij zijn erkend voor onze accountants- en belastingadvisering, estate planning en bedrijfswaardering.

Wij adviseren over bijvoorbeeld:

 • Reorganisaties
 • Herstructureringen
 • Bedrijfsopvolging
 • Fiscale posities
 • Bedrijfswaardering
 • Ondernemingsplannen
 • Financieringsaanvragen
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • Administratieve organisatie
 • Salarissen

U krijgt altijd een helder antwoord op vragen van financiële, fiscale of juridische aard, of het nu gaat om de consequenties van een bedrijfsopvolging of de implicaties van een testament, een geschil met de belastingdienst of een probleem met de bank. Wij dragen ons steentje bij, zodat u optimaal profiteert van behaald rendement. Dit profijt geldt zowel voor uw onderneming, als voor uw persoonlijke situatie als ondernemer. Wij geven u op het juiste moment de juiste informatie om belangrijke beslissingen te kunnen nemen.

Voor advisering werken wij op basis van uren x tarief en kan altijd vooraf een prijsindicatie worden verstrekt.

Support

GB Accountants en Belastingadviseurs ondersteunt u met uw financiële administratie, salarisadministratie en BTW-administratie, maar ook met bijvoorbeeld aangiften  schenk- of erfbelasting.

Niet al onze werkzaamheden vallen onder jaarwerk of advisering maar uiteraard staan wij voor u klaar als u in aanvulling daarop ondersteuning wenst bij de financiële kant van uw onderneming. Dat kan zijn met het verzorgen van uw salarisadministratie of ondersteuning bij uw financiële administratie of BTW-administratie. Ook incidentele aangiften voor bijvoorbeeld erf- en/of schenkbelasting kunnen wij voor u verzorgen. Uiteraard staan wij ook voor u klaar wanneer er formulieren moeten worden ingevuld voor belastingdienst, Kamer van Koophandel of andere (overheids)instanties. Of wanneer u vastloopt in uw financiële administratie software.